יפן

秋 קוֹיוֹ (Kōyō) “עלים אדומים” ביפן

עונות השנה ביפן ביפן, מזג האוויר ועונות השנה הם נושאים לגאווה לאומית. ארבע עונות השנה ביפן שונות זו מזו באופן ברור, לכל עונה מאפיינים ברורים וצבעים משלה, והעונות מתחלפות באופן מובהק בתוך ימים ספורים. 冬